Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Nazwa drogi: 
Filar Puszkasza
Szczyt: 
Galeria gankowa
Wycena: 
V
Styl: 
Os
Czas: 
3,30
Data: 
2017-08-29
Kto: 
Edi Arti Tomasz
Klub: 
RKW Rzeszów