Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Batyżowiecka
Miejsce: 
Batyżowiecki Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Cihuli
Wycena: 
V+
Czas: 
7h
Data: 
2017-08-29
Uwagi: 
Dostępny schemat jest typowo słowacki. Można pewne fragmenty przejść na różne sposoby.
Kto: 
Bartek, Greg