Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Turnia nad Skokiem
Nazwa drogi: 
Princezna AMY
Wycena: 
VIII+
Wycena uzupełniająca: 
VIII+/IX-
Styl: 
RP 2go
Czas: 
3
Data: 
2017-08-30
Uwagi: 
2wyciąg VIII+/IX- Jasiek RP 2go 13 lat
Kto: 
Jan Gurba Jerzy Gurba
Klub: 
KW Nowy Sącz Boulder Zone Nowy Sącz