Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Mięguszowiecka
Miejsce: 
Koprowa Turnia
Nazwa drogi: 
Ľadový komín
Wycena: 
IV+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Styl: 
Os
Czas: 
3
Data: 
2017-11-28
Uwagi: 
Kôprovská veža
Kto: 
Miro Ďurovec, P. Kobyda
Klub: 
Dubnica n/V