Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Suchej Wody Gąsienicowej
Miejsce: 
Czuba nad Karbem
Nazwa drogi: 
Droga Potoczka
Wycena: 
V-
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
RP
Czas: 
6,5
Data: 
2017-12-01
Uwagi: 
Wariant prostujący po płycie z lewej strony.