Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Doliny: 
Mięguszowiecka
Nazwa drogi: 
Superstok
Szczyt: 
Osterwa
Wycena: 
VIII-
Wycena uzupełniająca: 
M6, WI5
Czas: 
4h
Data: 
2017-12-18
Kto: 
M.Červienka, J.Kořínek, J.Korenko