Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Sławkowski Szczyt
Nazwa drogi: 
Żleb Grosza
Wycena: 
IV+
Wycena uzupełniająca: 
WI4+
Czas: 
6h
Data: 
2018-01-07
Uwagi: 
Dolny (WI2+) i Górny Lodospad Grosza (WI4), dalej żlebem i przez lodospad na progu (WI4+). Śnieg w żlebie w większości związany, zapadanie tylko miejscami. Trzecie lodospad, na progu u góry żlebu, bardzo ciekawy ale podczas naszego przejścia wymagający asekuracyjnie ze względu na stan (ciepło i odpadające kolumny), stanowisko 20 metrów powyżej (1 hak i możliwość dołożenia).Lodowy próg da się obejść łatwym terenem po prawej ale bez niego droga traci charakter bo poza 3 lodospadami to chodzenie po śniegu. Po wyjściu ze żlebu na szczyt Sławkowskiego weszliśmy narzucającą się depresją.
Kto: 
Andrzej Ficek, Mariusz Tlałka
Klub: 
KW Bielsko-Biała