Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Ciężka
Miejsce: 
Próg Doliny Ciężkiej
Nazwa drogi: 
Alternatívny ľad
Wycena: 
V+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
M4
Styl: 
Os
Czas: 
2h
Data: 
2018-02-23
Uwagi: 
Lezené na 3 dĺžky. Zlanenie cez stromy.
Kto: 
Miro Ďurovec, Marián Boga
Klub: 
HK Manín