Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Lodowy Zwornik
Nazwa drogi: 
Ľadové dolinky
Wycena: 
III
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI3, M3
Styl: 
FS
Data: 
2018-04-07
Uwagi: 
Ľadmi cez prvý a druhý prah. Oba ľady sú v dobrých podmienkach. V Dolnom kotle cez lavínisko a po firne. V Strednom a Hornom kotle snehu po členky. V závere, v mixovej časti, ľady už na skale nedržia, je potrebné si nájsť najvhodnejší žliabok, v ktorom to ešte ako-tak drží. Zostup do Malej Studenej doliny v mlieku priamo z bezmenného sedielka, v ktorom som sa ocitol.
Kto: 
Matej Školníček
Klub: 
HK 1715 Poprad