Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Złomisk
Miejsce: 
Mała Kończysta
Nazwa drogi: 
Zejście zachodnią ścianą
Wycena: 
III
Czas: 
1h 30min
Data: 
2018-05-13
Uwagi: 
Z Przełączki pod Małą Kończystą w dół nad wielki próg w zachodnim żlebie. Nie dochodząc do niego trawers w lewo na lewy filar zachodniej ściany. Nim w dół 20m, po czym w lewo w dół stromą rynną na dno Komina Broskego i Koziczyńskich. Nim nieco w górę, po czym trawers w prawo na ostrze środkowego filara. Po jego drugiej stronie wznoszący się trawers w kierunku depresji z drogą WHP1495. Po dotarciu nad nią w górę filarem 20m, po czym w prawo na jej dno. Dalej w dół na Stwolską Ławkę wspomnianą już drogą WHP1495. Orientacja skomplikowa, skała lita, ekspozycja duża. Trawers należy traktować raczej jako ciekawostkę.
Kto: 
Greg