Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Wielki Kościół
Nazwa drogi: 
Joe Crack
Wycena: 
V-
Styl: 
os
Czas: 
3h
Data: 
2018-05-13
Uwagi: 
Drogę wyznacza piękna i ewidentna rysa w linii spadku wierzchołka. Brak żelaza w ścianie. Duże friendy przydatne. Zejście z wierzchołka w łatwy teren możliwe bez zjazdów (I), najszybciej na stronę Wrótek przed Kaplicami skąd w 3 minuty pod ścianę.
Kto: 
Bartek Missala i Adam Śmiałkowski