Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Dzika
Miejsce: 
Czarny Szczyt
Nazwa drogi: 
Narovnanie piliera
Wycena: 
V+
Data: 
2018-05-30
Kto: 
Ivanecký, Školníček