Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Nazwa drogi: 
Lewi Wrześniacy
Wycena: 
V
Data: 
2018-09-09
Kto: 
Lucyna i Mateusz Herman
Klub: 
KW Bielsko-Biała