Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rumanowa
Miejsce: 
Smoczy Szczyt
Nazwa drogi: 
Cesta pre Lukáša
Wycena: 
VI
Czas: 
5h
Data: 
2018-10-14
Kto: 
Greg, Raf