Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Spiskich
Miejsce: 
Durny Szczyt
Nazwa drogi: 
Motyka
Wycena: 
IV
Styl: 
os
Czas: 
4h
Data: 
2018-10-13
Kto: 
Paweł Król, Bartek Missala, Adam Śmiałkowski