Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
Eufória
Wycena: 
VI+
Styl: 
OS
Czas: 
2,45
Data: 
2018-10-13
Kto: 
Ika a Vilo Jakubec
Klub: 
HK 1715 Poprad