Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Szczyrbski Szczyt
Nazwa drogi: 
Lewy filar
Wycena: 
III
Styl: 
os
Czas: 
3h
Data: 
2018-11-10
Uwagi: 
W zasadzie dwa wyciągi wspinania, dalej łatwo na szczyt. Możliwości zejścia z filara w łatwy teren po lewej stronie.
Kto: 
Agnieszka Banaś, Paweł Król, Adam Śmiałkowski