Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Koprowa
Miejsce: 
Krywań
Nazwa drogi: 
Krywańska Grań
Wycena: 
III
Wycena uzupełniająca: 
IV
Styl: 
OS, solo bez asekuracji
Czas: 
3h40
Data: 
2018-11-11
Uwagi: 
Podejście Maćkową Percią od Koryta Krywańskiego. Wspinałem się możliwie ostrzem grani, wchodząc na wszystkie nazwane turnie. Ominąłem najtrudniejszy uskok na Ramieniu Krywania.
Kto: 
Dawid Czyż
Klub: 
KW Poznań