Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Strzelecka Turnia
Nazwa drogi: 
Prawy Filar
Wycena: 
V+
Czas: 
3h
Data: 
2018-11-11
Uwagi: 
Zaczynamy płytami wprost, ładnie i lito. Na pierwszym stanie wybieramy prawy wariant drogi, najpierw ładne zacięcie za V-, następnie ze stanowiska intuicyjnie kierując się w stronę ostrza filara, ok. V. Po połączeniu z lewym wariantem idziemy pod zacięcie z drogi Kut v Platni i drogę kończymy wariantem płytą obok filara, trudności ok. V+.
Kto: 
Andrzej Ficek, Szymon Podosek
Klub: 
KW Bielsko-Biała