Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Jagnięca
Miejsce: 
Kozia Kopka
Nazwa drogi: 
Ľavý pilier JZ steny
Wycena: 
IV
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Wycena uzupełniająca: 
M4
Data: 
2018-12-09
Uwagi: 
(http://www.tatry.nfo.sk/stena.php?kod=0349087:Kozia-k%F4pka:2100)
Kto: 
Školníček, Vošček
Klub: 
HK 1715 Poprad