Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Białych Stawów
Miejsce: 
Jagnięcy Szczyt
Nazwa drogi: 
Lewy filar
Wycena: 
II
Data: 
2018-12-19
Uwagi: 
WHP3775. W warunkach letnich teren zapewne turystyczny. Ze względu na warunki lawinowe wybierałem warianty skalne. Zejście Granią Townsona i z Kołowego Przechodu do Doliny Jagnięcej.
Kto: 
Greg