Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Sławkowski Szczyt
Nazwa drogi: 
Pontonovy kut + Veverka
Wycena: 
V+
Wycena uzupełniająca: 
WI4
Czas: 
4h
Data: 
2019-01-27
Uwagi: 
Droga na ścianie Niżnej Królewskiej Baszty, wejście ze Żlebu Veverki, do którego dostaliśmy się przechodząc lodospad. Dwa pierwsze wyciągi to ciekawe wspinanie mikstowe w przedziale 4-5 i trochę mało komfortowy trawers po płycie. Później łatwe trawy na dojściu pod kluczowy wyciąg - skalne zacięcie z odcinkami M5 i M5+, bardzo dobra asekuracja z friendów i dobry hak na wyjściu z komina. Droga kończy się na przełączce, idziemy kawałek granią na szczyt turni i trawersujemy do Królewskiego Żlebu.
Kto: 
Andrzej Ficek, Szymon Podosek, Jacek Suchojad
Klub: 
KW Bielsko-Biała