Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Jaworowa
Miejsce: 
Osterwa
Nazwa drogi: 
Augustowa
Wycena: 
V+
Styl: 
OS
Czas: 
3
Data: 
2019-06-29
Kto: 
Waldemar Pisz, Artur Blicharz
Klub: 
RKW