Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Mała Śnieżna Turnia
Nazwa drogi: 
WHP 2895 (droga Stanisławskiego)
Wycena: 
V
Styl: 
OS
Czas: 
9 godz.
Data: 
2019-08-09
Uwagi: 
Podejście (i powrót) z (do) Tatrzańskiej Jaworzyny. Wariant (F) i alternatywny do niego (J), opisany w WHP jako przynajmniej częściowo nie istniejący w rzeczywistości w sporej części istnieje. Teren jest istotnie bardzo kruchy, spionowany i mocno trawiasty, a asekuracja (jeśli ktoś ją zakłada) iluzoryczna. Odcinek (N) może być trudny do znalezienia i jest mylący w opisie. Po wejściu na wierzchołek Małej Śnieżnej Turni dalej Śnieżną Granią (WHP 2864) na Śnieżny Szczyt a z niego granią na Lodowy Szczyt i przez Lodową Kopę do Lodowej Przełęczy (po drodze wchodząc na wszystkie nazwane wierzchołki). Całość grani bez zjazdów.
Kto: 
Piotrek S.