Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
LTT
Wycena: 
VII-
Styl: 
PP
Data: 
2019-08-10
Uwagi: 
Kluczowy wyciąg z pozostawionymi przelotami.
Kto: 
Aluth & Mario
Klub: 
Wieżos