Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mnich
Nazwa drogi: 
Laboracja Rakiet
Wycena: 
VI+
Styl: 
RP-z / OS
Data: 
2019-08-09
Uwagi: 
Wariant do Komina Owsików. W miejscu gdzie w lewo odbija Nos, a w prawo Komin Owsików, idziemy na wprost przewieszoną taflą ok. 8 metrów. Dobra asekuracja. Koniec w spicie z Kombinacji Przewodnickiej – można nią dojść na pik, lub połączyć się z innymi drogami, lub zjechać. Można również wystartować Bomboskładem i mieć dwa w jednym: Bomboskład z Laboracją Rakiet.
Kto: 
Mariusz Biedrzycki
Klub: 
niezrzeszony