Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Jaworowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Filar Kellego
Wycena: 
V
Czas: 
3h
Data: 
2019-08-25
Uwagi: 
Niedziela, słońce, a ściany w dolinie puste. Na filarze dwa zespoły. Zejście przez Siwe Wrótka.
Kto: 
Agnieszka Banaś, Paweł Król, Adam Śmiałkowski