Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Zimnej Wody
Miejsce: 
Mały Lodowy Szczyt
Nazwa drogi: 
Vsetko v poriadku
Wycena: 
VI+
Wycena uzupełniająca: 
VII-
Styl: 
OS
Data: 
2019-09-14
Uwagi: 
Jak biegnie kluczowy drugi wyciąg? My przejście przez okapik i rysą równolegle do zacięcia. Stary hak na wejściu. Bardzo logiczne i ładne, a może nowy wariant? Gęsta siatka dróg w tym miejscu na topo. Całość obowiązkowa do przejścia.
Kto: 
Aluth & Mario
Klub: 
Wieżos