Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Rybiego Potoku
Miejsce: 
Mięguszowiecki Szczyt Wielki
Nazwa drogi: 
Surdel
Wycena: 
V+
Czas: 
5h
Data: 
2019-09-11
Kto: 
Łukasz Stempek, Dominik Cyran
Klub: 
KW Sakwa