Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pięciu Stawów Polskich
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Nazwa drogi: 
Lewi Wrześniacy
Wycena: 
IV
Styl: 
OS
Czas: 
3h
Data: 
2019-10-27
Kto: 
Wojtek Gajdzik, Sebastian Machowski