Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Sławkowski Szczyt
Nazwa drogi: 
Groszov žľab
Wycena: 
III
Wycena uzupełniająca: 
WI4+
Data: 
2020-01-15
Uwagi: 
Krásna túra. Podarilo sa nám vyliezť všetky tri ľady(WI2, WI4 a WI4+). Posledný vyzerá, že je položený, no nie je... treba liezť. Od posledného ľadu sme pokračovali žľabom priamo hore. Zo sedielka spleťou žliabkov až priamo na vrchol. V žľaboch super firny...
Kto: 
Školníček, Ivanecký