Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Jaworowa
Miejsce: 
Mnich
Nazwa drogi: 
Droga przez płytę
Wycena: 
II
Data: 
2020-07-04
Kto: 
Robert Robakiewicz, Alicja Janczura, Robert Grabia (prowadzenie)
Klub: 
KW Bydgoszcz