Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Próg Kotła Kościelcowego
Nazwa drogi: 
Droga Klisia
Wycena: 
V
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Data: 
2021-03-08
Uwagi: 
Na dwa wyciągi z liną 50 m (ale dzięki temu, że było mało przelotów).
Kto: 
Łukasz Paczuski, Artur Iwaniuk