Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Czuba nad Karbem
Nazwa drogi: 
Droga Potoczka
Wycena: 
III
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
OS
Data: 
2021-02-20
Kto: 
Łukasz Paczuski, Artur Iwaniuk