Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Zadnia Jaworowa
Miejsce: 
Mały Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
WHP 2414, 2406, 2407
Wycena: 
II
Data: 
2021-07-28
Uwagi: 
Droga 2406 posiada uskoki znacznie przekraczające II, tak że wejście było z wykorzystaniem terenu od samego żlebu Koziczyńskiego poprzez skalisto-trawiaste tereny na prawo od żlebu.
Kto: 
Wojtek Gajdzik