Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Skrajny Granat
Nazwa drogi: 
Prawe Żebro
Wycena: 
IV
Styl: 
OS
Czas: 
1:26
Data: 
2021-09-05
Uwagi: 
W 3 wyciągi. Topo: Święcicki-Kardaś.
Kto: 
Dawid Byledbał, Alen Sierżęga
Klub: 
KW Zakopane