Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Pusta
Miejsce: 
Zamarła Turnia
Nazwa drogi: 
Prawy Heinrich
Wycena: 
VII-
Styl: 
RP
Czas: 
3h
Data: 
2021-09-12
Uwagi: 
Kiedyś tą drogę już prowadziłem. Wyjście przewodnickie.
Kto: 
Tomasz Zając + 2 osoby
Klub: 
KW Zakopane