Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Staroleśna
Miejsce: 
Ostry Szczyt
Nazwa drogi: 
Haberlein
Wycena: 
IV
Czas: 
3
Data: 
2021-09-05
Kto: 
Paweł Ratyński, Monika Zawistowska
Klub: 
KW Zakopane