Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Żabia Mięguszowiecka
Miejsce: 
Wołowa Turnia
Nazwa drogi: 
Świerz + Wołowy Grzbiet
Wycena: 
III
Data: 
2021-09-15
Uwagi: 
Przejście drogą Świerza na Wołową Turnię, dalej Wołowym Grzbietem omijając jedną z turni. Wejście na Hińczową Turnię, zjazd i dalej trawersując Czarnego Mięgusza do Przełęczy pod Chłopkiem.
Kto: 
Piotr Grzyś, Dawid Dziuba
Klub: 
KW Zakopane, KW Kraków