Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Dzika
Miejsce: 
Czarny Szczyt
Nazwa drogi: 
Czarny Kwartet (Sadek, Szafka, Puškáš, Stanisławski)
Wycena: 
V
Czas: 
3h30min
Data: 
2021-10-03
Uwagi: 
Południowa ściana Czarnego Szczytu w formacie 2+2. W górę drogą Sadka (V-, 1h30min), po 30 minutach na wierzchołku w dół drogą Lindner-Szafka (III, 30min), następnie w górę drogą Puškáša (V, 25min), a na koniec po krótkiej przerwie w dół Stanisławskim (IV, 30min). Razem 3h30min i około 900m wspinania. Wersja 1+1 sprzed roku: http://tatry.przejscia.pl/pl/node/4320.
Kto: 
Greg