Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Zielona Gąsienicowa
Miejsce: 
Świnica
Nazwa drogi: 
Płn.-wsch. Żleb Świnicy
Wycena: 
III
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Styl: 
OS
Data: 
2022-01-07
Uwagi: 
Warunki, jak to ostatnio, po odwilży i powrocie mrozu: skały pokryte lodem, asekuracja ogólnie trudna. Sporo betonów, nieliczne miejsca z nawianym śniegiem (po kolana). Start szeroką, zwężającą się i stromiejącą ku górze "rampą" idącą skosem pod ścianą (w lewo do góry). Potem w prawo trawers śniegów o nachyleniu 45º (początek asekuracji), lekkie obniżenie i wejście w stromą rynnę (pierwszy wyciąg). Drugi wyciąg z lodowym progiem, częściowo pod śniegiem, ok. 3 m wysokości, ok. WI3. Potem ryzykowne mikstowe fragmenty. Następnie trzeci wyciąg, śniegowy, z celowym utrudnieniem (wejście prawą stroną terenem skalno-trawiastym). Końcowe ok. 150 m na lotnej, bez przelotów. Wejście ze żlebu bezpośrednio na szczyt po stromych, twardych śniegach.
Kto: 
Łukasz Paczuski, Sławomir Ignaczak