Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Czarna Gąsienicowa
Miejsce: 
Pośredni Granat
Nazwa drogi: 
Żebro Rzepeckich
Wycena: 
IV+
Skala: 
M - skala zimowa Mixt
Czas: 
3:30
Data: 
2021-12-08
Uwagi: 
Droga zrobiona na 4 wyciągi. Kluczowy wyciąg w zastanych warunkach był dobrze asekurowalny. Po skończeniu drogi, kontynuujemy na lotnej "Drogą Czterech", gdzie ze schematu wynika, by trzymać się blisko Żlebu Drege'. Docieramy pod ogromną, pionową i gładką płytę i nie widzimy możliwości jej ominięcia z lewej strony, jak sugeruje topo (widoczność pogorszył wiatr i padający śnieg), więc postanawiamy trawersować do Żlebu Staniszewskiego i nim do wierzchołka zadniego Granatu.
Kto: 
M. Zygma; M. Herman
Klub: 
KW Bielsko-Biała