Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Młynicka
Miejsce: 
Ściana pod Skokiem
Nazwa drogi: 
Den zombi
Wycena: 
VI+
Styl: 
OS
Czas: 
2,0
Data: 
2022-06-25
Kto: 
Daniel Urbański, Jerzy Gurba
Klub: 
KW Nowy Sącz