Przejście w Tatrach

Góry: 
Tatry Wysokie
Dolina: 
Łomnicka
Miejsce: 
Wielki Szczyt Wideł
Nazwa drogi: 
Grań Wideł (Łomnica->Kieżmarski)
Wycena: 
IV
Czas: 
7h
Data: 
2012-08-18
Uwagi: 
7h licząc samą Grań Wideł (od przełęczy do przełęczy). Przejście od Skalnatego do Skalnatego z zaliczeniem obu szczytów (Łomnica, Kieżmarski).
Kto: 
Maciej Golanko, Kilerus, Adam Kujawski