Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 301 - 325
Spolu: 3979
Napr., 2022-08-10
Napr., 2022-08-10
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť zostupne Akčné
Kajka Kościelec VI 2013-08-25 Podrobnosti
Czech-Ustupski Żabi Kapucyn V 2013-08-25 Podrobnosti
Klasyczna Mnich IV 2013-08-27 Podrobnosti
Kant Klasyczny (3 wyc) + Wariant Marcisz/Chrzanowski + Rysa Marcisza Mnich VII- 2013-08-28 Podrobnosti
Robakiewicz Mnich III 2013-08-29 Podrobnosti
Zacięciem Kozia Kopka V 2013-08-30 Podrobnosti
Filar Puskasa Kozia Kopka III 2013-08-30 Podrobnosti
Sprężyna Mnich VII- 2013-08-30 Podrobnosti
Orłowski Mnich V- 2013-08-30 Podrobnosti
Klasyczna Zamarła Turnia V 2013-08-31 Podrobnosti
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-08-31 Podrobnosti
Kant Klasyczny Mnich VI- 2013-08-31 Podrobnosti
Zacięcie Mogielnickiego Mnich V+ 2013-08-31 Podrobnosti
Sprężyna Mnich VII- 2013-08-31 Podrobnosti
Wariant Arnolda Łomnica VII- 2013-08-31 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-31 Podrobnosti
Sprężyna (dół 2 wyciągi Luftwaffe, góra kant pd.-zach.) Mnich VII- 2013-09-04 Podrobnosti
Kriššák Gerlach V 2013-09-05 Podrobnosti
Klasyczna Mnich IV+ 2013-09-05 Podrobnosti
Prawy filar pn. ściany (WHP 521) Zadni Mnich III 2013-09-05 Podrobnosti
Filar Kellego Jaworowy Szczyt IV 2013-09-06 Podrobnosti
Orłowski Mnich V- 2013-09-06 Podrobnosti
Kant Klasyczny Mnich V+ 2013-09-06 Podrobnosti
Grań od Wschodnich Żelaznych Wrót Ganek IV 2013-09-06 Podrobnosti
Filar z obejściem (górny wariant) Kazalnica Mięguszowiecka VII+ 2013-09-07 Podrobnosti

Stránky