Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 101 - 125
Spolu: 3890
Napr., 2022-06-27
Napr., 2022-06-27
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť zostupne Akčné
Byczkowski Kościelec V 2013-07-21 Podrobnosti
Pachniesz Brzoskwinią Kopa Spadowa VII- 2013-07-21 Podrobnosti
Grań Kończystej Mała Kończysta V 2013-07-21 Podrobnosti
Południowy Filar Smoczy Szczyt V 2013-07-21 Podrobnosti
GGT: Lodowa Przełęcz - Świstowa Przełęcz Jaworowy Szczyt IV 2013-07-21 Podrobnosti
Milicjanci Kopa Spadowa VI 2013-07-22 Podrobnosti
Zacięcie Mogielnickiego Mnich V+ 2013-07-22 Podrobnosti
Sprężyna Kościelec VI 2013-07-22 Podrobnosti
Byczkowski Kościelec V+ 2013-07-22 Podrobnosti
Skłodowski Pachnie Brzoskwinią Kopa Spadowa VI- 2013-07-22 Podrobnosti
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-07-22 Podrobnosti
Filar Kellego Jaworowy Szczyt IV 2013-07-22 Podrobnosti
Zacięcie Fiali Kieżmarski Szczyt VI- 2013-07-22 Podrobnosti
Tatarka (Platňami) Podufała Turnia V 2013-07-24 Podrobnosti
Hokejka Łomnica VII- 2013-07-24 Podrobnosti
Sadek Baranie Rogi IV 2013-07-24 Podrobnosti
Lewy Filar Młynarzowe Widły V 2013-07-25 Podrobnosti
Lewy Puskas Kieżmarski Szczyt IV 2013-07-26 Podrobnosti
Filar z obejściem + ostroga Kazalnica Mięguszowiecka VII 2013-07-26 Podrobnosti
Świerz Mięguszowiecki Szczyt Wielki V 2013-07-26 Podrobnosti
Środkowe żeberko Skrajny Granat IV 2013-07-26 Podrobnosti
Puskas Łomnica V 2013-07-26 Podrobnosti
Byczkowski Kościelec V+ 2013-07-26 Podrobnosti
Gnojek Kościelec III 2013-07-26 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V 2013-07-26 Podrobnosti

Stránky