Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 201 - 225
Spolu: 4155
Napr., 2023-06-07
Napr., 2023-06-07
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosť Dátumzoradiť zostupne Akčné
Aligator Zamarła Turnia VII- 2013-08-09 Podrobnosti
Platňami (Jackovič) Żółta Ściana VI- 2013-08-11 Podrobnosti
Cywiński (WC16/D2) Kaczy Bańdzioch II 2013-08-11 Podrobnosti
Motyka (WC16/77) Hruba Śnieżna Kopa IV 2013-08-11 Podrobnosti
Pd. -zach. żebro (WC17/81) Hruba Śnieżna Kopa II 2013-08-11 Podrobnosti
Motyka (WC17/79) Hruba Śnieżna Kopa IV 2013-08-11 Podrobnosti
Cez výlom Wielicka Baszta V 2013-08-11 Podrobnosti
Lewi Wrześniacy /wariant lewym zacięciem/ Zamarła Turnia V 2013-08-11 Podrobnosti
Stanisławski Kościelec V 2013-08-11 Podrobnosti
Międzymiastowa Mnich VI+ 2013-08-11 Podrobnosti
Kant Heinricha Zamarła Turnia VII- 2013-08-12 Podrobnosti
Europa Europa Świnica V+ 2013-08-12 Podrobnosti
Martin Gerlach 2013-08-12 Podrobnosti
Klasyczna Galeria Gankowa IV 2013-08-12 Podrobnosti
Festiwal Granitu Zamarła Turnia V 2013-08-12 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V 2013-08-12 Podrobnosti
Martin Gerlach III 2013-08-12 Podrobnosti
Międzymiastowa Mnich VII 2013-08-13 Podrobnosti
Gąsiecki Kościelec V+ 2013-08-13 Podrobnosti
Wschodnia Grań Żabi Koń IV 2013-08-14 Podrobnosti
Załupa H, Gnojek Kościelec, Zadni Kościelec III 2013-08-14 Podrobnosti
Stanisławski Gerlach IV 2013-08-15 Podrobnosti
Filar Puskasa Galeria Gankowa V 2013-08-15 Podrobnosti
GGTW: Przełęcz pod Kopą - Biała Ławka Lodowy Szczyt IV 2013-08-15 Podrobnosti
Wielkie Zacięcie Kieżmarski Szczyt VI 2013-08-15 Podrobnosti

Stránky