Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 26 - 50
Spolu: 3978
Napr., 2022-08-10
Napr., 2022-08-10
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cestazoradiť zostupne Miejsce Obťažnosť Dátum Akčné
Droga Slimaka Osterwa V 2018-02-27 Podrobnosti
Zahradky Sławkowski Szczyt V 2020-02-18 Podrobnosti
Plsek Szarpane Turnie VI- 2021-10-03 Podrobnosti
Grań Fajek Wierch pod Fajki III 2013-08-22 Podrobnosti
Smrt Vegetarianom + Stara Cesta (kombinacja) Jastrzębia Turnia VI- 2016-07-30 Podrobnosti
Prawe Wrześniaki Zamarła Turnia VI+ 2015-07-04 Podrobnosti
Klíma-Linhart Skrajna Rzeżuchowa Turnia V 2018-10-12 Podrobnosti
Grań Żabiej Lalki Żabi Kapucyn VI 2015-08-30 Podrobnosti
Birkenmajer Łomnica V+ 2020-08-28 Podrobnosti
Via Alinina Osterwa VI+ 2017-07-02 Podrobnosti
Staflova + Świerz (w dół) Wołowa Turnia V 2022-07-23 Podrobnosti
Šádek Baranie Rogi IV 2014-06-23 Podrobnosti
Ciernobiele Sokoliky Batyżowiecki Szczyt VI+ 2019-06-29 Podrobnosti
Rysa Strzelskiego Próg Mnichowy V+ 2021-02-27 Podrobnosti
Puskas Szarpane Turnie VII- 2013-08-04 Podrobnosti
Kliś Próg Kotła Kościelcowego V 2016-03-24 Podrobnosti
Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica IV 2014-09-18 Podrobnosti
Žulawského cesta Pośrednia Złota Kazalnica IV+ 2017-12-03 Podrobnosti
Warianty Klasyczne Tertelisa (start) plus Wariant Kędziora (pod okapikiem) plus Wariant 8B plus równoległa (po lewej) do klasycznej Klasycznej Mnich IV+ 2019-09-12 Podrobnosti
Korosadowicz-Mogilnicki Kołowy Szczyt V 2020-09-19 Podrobnosti
Komin Komarnickiego Mięguszowiecki Szczyt Wielki III 2013-08-03 Podrobnosti
Grań Wideł Kieżmarski Szczyt, Wschodni Szczyt Wideł, Wielki Szczyt Wideł, Zachodni Szczyt Wideł, Łomnica V 2016-09-01 Podrobnosti
Prostowanie Filara Małe Solisko IV- 2015-05-19 Podrobnosti
Brnčalov pilier Lodowy Szczyt V 2018-08-18 Podrobnosti
Motyka Zamarła Turnia V 2020-06-30 Podrobnosti

Stránky