Zoznam prelezov


W związku z coraz częstszym stwierdzaniem naruszania praw autorskich i zamieszczaniem materiałów ze strony Tatr Przejścia bez podawania źródła ich pochodzenia, proszę przy wszelkich publikacjach umieszczać adnotację, skąd wykorzystywane informacje zostały zaczerpnięte.

Prelezy: 101 - 125
Spolu: 3979
Napr., 2022-08-10
Napr., 2022-08-10
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Pole wielokrotnego wyboru (separator: przecinek)
Cesta Miejsce Obťažnosťzoradiť zostupne Dátum Akčné
Filar Puskasa Czarny Szczyt 2017-08-16 Podrobnosti
Granią od ciemnosmreczyńskiej przełączki Ciemnosmreczyńska Turnia 2019-06-08 Podrobnosti
Prvovýstup kll.VI.A3 Galeria Szatana 2017-03-08 Podrobnosti
Lodospad Mrozekow Czerwona Skałka 2016-01-15 Podrobnosti
Lewy filar Skrajna Liptowska Turnia 2015-07-10 Podrobnosti
Martin Gerlach 2013-08-12 Podrobnosti
Filar (WC 131) Zadnia Garajowa Turnia 2016-02-05 Podrobnosti
Pravda - Rybanský (IV+, V) wprost Skrajna Liptowska Turnia 2015-09-11 Podrobnosti
Zachodnie żleby Pośredniej Przełęczy i Żółtej Ławki Żółty Szczyt 2022-03-06 Podrobnosti
Haute Route Vysokých Tatier Tatry Wysokie 2020-04-09 Podrobnosti
GGTZ: Liliowe - Wyżnia Huciańska Przełęcz Banówka 2013-08-23 Podrobnosti
Puskas na zach. Łomnicy + Grań wideł Łomnica, Wielki Szczyt Wideł, Kieżmarski Szczyt 2019-06-30 Podrobnosti
Wielki Młynarzowy Żleb Młynarz 2018-03-24 Podrobnosti
GGTZ: Kasprowy Wierch - Wołowiec Starorobociański Wierch 2013-10-27 Podrobnosti
Marekov ľad + Magurská lávka Mała Kapałkowa Turnia, Pośrednia Kapałkowa Turnia 2019-03-02 Podrobnosti
Żleb Szulakiewicza Turnia Zwornikowa 2019-04-19 Podrobnosti
Kuluar Kurtyki Próg Mnichowy 2017-02-19 Podrobnosti
Galfy - Urbanovic Wielicka Baszta 2021-06-17 Podrobnosti
Suchý hrebeň Lodowy Szczyt 2020-11-26 Podrobnosti
Przez Banikowską Przełęcz do Doliny Spalonej Banówka 2013-02-17 Podrobnosti
Szczyrbskie Solisko Wielkie Solisko, Szczyrbskie Solisko 2016-04-15 Podrobnosti
Prawy Dziadek Mięguszowiecki Szczyt Wielki 2014-02-19 Podrobnosti
Festiwal Granitu, Motyka Zamarła Turnia 2020-08-06 Podrobnosti
Puškášove rebro Tępa 2016-02-06 Podrobnosti
Pętla narciarska: Wołowy Grzebiet - Rysy Mała Wołowa Szczerbina, Rysy 2022-05-19 Podrobnosti

Stránky