Przejście w Tatrach

Pohorie: 
Tatry Wysokie
Doliny: 
Čierna Javorová
Cesta: 
Outlaw of Nógrád, Surprise
Vrchol: 
ČJD
Obťažnosť: 
III+
Skala: 
I - skala zimowa Ice
Wycena uzupełniająca: 
WI3/WI3+
Dátum: 
2018-01-11
Poznamky: 
Ľady v podmienkach neskorej jari. Stredné pasáže pod snehom.
Ktorý: 
Matej Školníček, Jakub Vošček
Klub: 
HK 1715 Poprad